Вівторок, 23.04.2019, 00:01
Приветствую Вас Гість | RSS
Друзі сайту
Міністерство освіти
Міністерство освіти Міністерство освіти
Наше опитування
Оцените мой сайт
Всього відповідей: 1
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Календарь
«  Квітень 2019  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Міністерство освіти

Фотогалерея

РОЛЬ ЦИКЛОВОЇ КОМІСІЇ

У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНИХ НАВИЧОК СТУДЕНТІВ

 

Циклова комісія є об'єднанням викладачів споріднених дисциплін суспільно-гуманітарного циклу. Циклова комісія організована в складі пяти виклада­чів -членів комісії.

Основними завданнями циклової комісії є:

організація викладачів циклу на вдосконалення змісту навчання та виховання в світлі Болонської угоди;

вдосконалення методичної підготовки викладачів;

вивчення та пропаганда кращого досвіду членів циклової комісії в навчально-виховній роботі;

            активізація самостійної роботи викладачів із підвищення кваліфікації.
Циклова  комісія здійснює розробку та втілення в життя заходів,

спрямованих на поліпшення якості навчання, впровадження заходів щодо наукової організації навчального процесу, ознайомлення з методами і прийомами роботи викладачів, керівників вироб­ничого навчання, методики викладання окремих навчальних дисциплш, проведення теоретичних, практичних занять, готує рекомендації щодо ефективного використання навчального обладнання, наочних посібників, нових педагогічних технологій у навчальному процесі, організації самостійної роботи студентів з вивчення окремих тем і розділів навчальної дисципліни, надає індивідуальну допомогу викладачам, керівникам виробничого навчання в плануванні роботи, організації та проведенні відкритих занять, занять гуртків при навчальних лабораторіях і кабінетах, надає допомогу молодим викладачам в оволодінні педагогічною майстерністю. Циклова комісія має право вносити пропозиції щодо змісту та обсяіу діючих програм у зв'язку із специфікою галузі, появою нової техніки, кращого досвіду роботи та послідовності вивчення окремих тем суміжних і взаємозв'язаних навчальних дисциплін.

Зміст навчально-методичної роботи циклової комісії

 

Діяльність циклової комісії визначається положенням навчального

закладу з урахуванням конкретних завдань, що стоять перед ним, і специфіки

його роботи.

Головна мета роботи циклової комісії полягає у підвищенні успішності

студентів та поліпшенні якості підготовки спеціалістів, здатних у нових

соціально-економічних умовах вирішувати питання господарювання за

різних форм власності. Досягнення цієї мети циклова комісія здійснює

шляхом:

навчальної роботи, спрямованої на вдосконалення змісту освіти та навчання і виховання студентів;

методичної роботи кожного викладача - члена комісії;

підвищення кваліфікаційного рівня викладачів, вивчення, узагаль­нення і розповсюдження кращого педагогічного досвіду, застосування нових педагогічних технологій;

вдосконалення навчально-матеріальної бази та розробки методичних рекомендацій з використання наочних посібників та технічних засобів у навчально-виховному процесі;

організації самостійної роботи студентів;

окремим напрямом роботи циклової комісії виступає організаційна робота.

Навчальна робота

Навчальна робота циклової комісії організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій навчання, демократизації навчального процесу та направляється на поліпшення успішності студентів. Циклова комісія постійно проводить аналіз успішності студентів, визначає причини неуспішності окремих студентів та намічає шляхи усунення цих проблем на щомісячних засіданнях членів комісії.

Поліпшенню навчання та успышності студентів сприяє творче застосу­вання методів і прийомів роботи зі студентами. Зокрема, застосування принципів дискусійності, проблемності, індииідуалізації навчання, впровадження модульно-рейтингового навчання тощо.

Навчальна діяльність ЦК сприяє пропаганді методів інтерактивного навчання .   Циклова комісія систематично проводить аналіз змісту навчальних програм, вносить до них  зміни, доманаючись логічності змісту тем дисципліни, що вивчаються, реалізації міждисциплінарих зв'язків.

На основі аналізу підсумків поточного чи рубіжного контролю циклова комісія виявляє причини неуспішності студентів і визначає дидактичні засоби їх ліквідації.

До основних дидактичних засобів попередження та усунення причин неуспішності належать:

чергове та позачергове засідання членів циклової комісії з невстигаю-чими студентами, які спрямовані на те, щоб спрямувати навчальну діяльність та не допустити методичних помилок у роботі викладачів, підвищувати ефективність процесу навчання;

педагогічна діагностика, яка є системою педагогічних дій, що дозволяють виявляти недоліки в знаннях, вивчити особливості окремих студентів і на цій підставі здійснювати індивідуалізацію навчально-виховної роботи на занятті та під час позааудиторної роботи (предметних консуль­тацій).

У центрі уваги циклової комісії завжди є індивідуальна робота викладачів із студентами, зокрема, вивчення та запровадження досвіду роботи з обдарованою молоддю, методики індивідуальних консультацій, консультацій з використанням ПЕОМ під час проектування курсового проекту, запровадження досвіду диференційованого навчання студентів тощо.

Поряд із навчальною роботою циклова комісія вирішує і виховні завдання: організація методичної роботи в позааудиторній діяльності, зокрема, й гурткової роботи, проведення масових предметних заходів (конференцій, олімпіад, конкурсів, "круглих столів", брейн-рингів тощо) під час проведення тижня циклової комісії, який традиційно проходить у березні-квітеі (додатки 1,2).

Методична робота

Методична робота є засобом реалізації навчально-виховних цілей, які стоять перед цикловою комісією. Зміст цієї роботи полягає в удосконаленні методичної майстерності викладачів і керівників виробничого навчання; підвищення ділової кваліфікації; впровадження в навчальний процес технічних засобів навчання.

Метою методичної роботи є модернізація діючих методичних вказівок з організації і проведення лабораторно-практичних занять, семінарських і самостійної роботи стедентів.

Для надання викладачам допомоги в поповненні та оновленні психологічно-педагогічних знань, підвищення морального рівня, професійної та ділової кваліфікації і методичної майстерності цикловою комісією організо­вуються такі заходи:

обговорення індивідуальних планів викладачів щодо підвищення теоретичного рівня та професійної кваліфікації; заслуховування звітів про їх виконання;

підготовка викладачами методичних доповідей та рефератів; обговорення їх на засіданнях комісії;

залучення викладачів до участі в підготовці методичних конференцій і семінарів, активного обговорення питань, що на них розглядаються;

розробка окремих методик викладання дисциплін циклу;

  рецензування методичних розробок, навчальних посібників, програм та іншої методичної літератури;

  вивчення та запровадження нових технологій навчання в навчальному процесі їх ліквідації.

Робота циклової комісії щодо вдосконалення навчально-матеріальної бази

Навчально-матеріальну базу складають дидактичні засоби разом із навчальними приміщеннями та їх обладнаннями, що забезпечує нормативні умови процесу навчання та робочої гігієни.

Навчально-матеріальна база дисциплін зосереджується в навчальних кабінетах і лабораторіях.

Циклова комісія спрямовує роботу на вдосконалення навчально-матеріальної бази з кожної дисципліни, яка входить до її складу, вирішує методичні питання щодо використання цієї бази в навчальному процесі.

Організаційна робота

Циклова комісія проводить організаційну роботу для створення оптимальних умов методичної діяльності викладачів з реалізації навчально-виховних цілей.

Зміст організаційної роботи включає такі заходи:

вироблення основних напрямів роботи та постановку методичних проблем;

організація відвідування занять викладачами та складання його графіка;

визначення тематики досвіду роботи викладачів для узагальнення та пропаганди кращого педагогічного досвіду;

організація написання методичних розробок, доповідей, рефератів тощо;

організація відвідування занять окремих викладачів для вивчення системи їх роботи та надання методичної допомоги;

організація роботи  із обдарованими студентами, надання їм

індивідуальної допомоги в розширенні знань;

організація самостійної навчальної діяльності студентів;

  організація вивчення індивідуальних особливостей слабовстигаючих

студентів для визначення дидактичних методів усунення причин неуспіш­ності;

вивчення і вироблення рекомендацій щодо оснащення кабінетів і лабораторій дидактичними засобами;                                                                          

підготовку методичних матеріалів, їх рецензування та обговорення на засіданнях педагогічної ради;

організація викладачів для участі в загальних навчально-методичних заходах навчальних закладів;

встановлення зв'язків із підприємствами;

організація підвищення кваліфікації викладачів, проходження стажування на підприємствах тощо.

Організацію роботи здійснює голова циклової комісі.

Організаційні заходи повинні відповідати змісту та формам навчально-методичної роботи.